הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
בס"ד 
מכבי     פאי   חתך
HolyClock.com
 דיקרנוסא       
 


מונה כניסות : 1119219

ים 18

                      
תפילת 
'אנא בכח'  חוברה על ידי  ר' נחוניא בן הקנה* (מחבר ספר הבהיר)
(רבי נחוניא בן הקנה, היה תנא בדור השני של התנאים, שחיו בתקופת הבית השני בשנים 80 – 110 לספירה. לרבי נחוניה מייחסים כמה חיבורים בתורת הסוד כמו ספר הבהיר. שמו מופיע הרבה בספרות המיסטית הקדומה).  
אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה      -    אב"ג ית"ץ
קבל רינת עמך שגבנו טהרנו נורא        -   קר"ע שט"ן
נא גיבור דורשי יחודך כבבת שמרם      -    נג"ד יכ"ש
ברכם טהרם רחמי צידקתך תמיד גומלם  - בט"ר  צת"ג
חסין קדוש ברוב טובך נהל עדתיך    -        חק"ב  טנ"ע
יחיד גאה לעמיך פנה זוכרי קדושתיך  -       יג"ל  פז"ק
שועתנו קבל ושמע צעקתינו יודע תעלומות  -  שק"ו  צי"ת
(בלחש - ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד)
 
פירוש התפילה:
 
   'אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה'
פרושה היא: פניית נשמת אדם אל האלוקים, בו מבקשת הנשמה רשות להתרה מאותם כבלים שהיתה כבולה בחיים קודמים. זהו מצב בו היא מתנקה ומיטהרת לגמרי. פנית רשות זו גדולה בחשיבותה, מאחר ואז תקבל הנשמה חופש פעולה ומשימות חדשות למען תוכל להיוולד בחיים חדשים. זוהי זכות מאד גדולה בעבורה. בטרם יתיר אלוקינו ההסכמים, לא תוכל הנשמה לקבל את הגוף החדש, כי רק לאלוקים היכולת להתרת כבלים אלו. אמנם שליחים רבים לו, כמו אותה 'מועצת נותני החיים', אך הם שליחיו וכל אשר מובא לדין ושפיטה והתרה במועצה, בסופו של דבר מותרת ע"י האלוקים המורם מעל כל. על פי רוב, סומך האלוקים במועצה את כובד משקלה והחלטתה, אך ישנם דיני דינים שעליו להכריע בסופה של החלטה קשה. במשפט הזה אשר בתפילה, האדם פונה אל אלוקיו אשר ביכולתו הגדולה לטפל בצרור הנשמה. מאחר וזוהי בקשה מאד גדולה וכל מילה בעלת משמעות מחושבת, ראשה של כל מילה בה - בעלת משמעות מחושבת שבעתיים ותבוא כסמל אצל האלוקים כראש-תיבה, ונאמרת כסיסמה המציינת משמעות ומלואה. וכשכך נאמרת, אין צורך שיבוא לו כל המשפט במלואו: 'אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה', אלא היא באה כ – אב"ג ית"ץ (ומטופלת כיאה לה). כך גם לשאר ראשי התיבות של תפילת 'אנא בכח'. תבואנה הן כצרורות, צרורות אל האלוקים וייחסו יבוא בהתאם. לכל אות עוצמה גדולה משלה ובהתלכדן יחדיו, תגבר התפילה עשרת מונים.
 
   המשפט השני בתפילה:
 'קבל רינת עמך שגבנו טהרנו נורא'  
   כאשר יפנה העם לאלוקיו בבקשה, 'אנא, שים נא לב לרינת עמך, יודע האל שזהו הרגע המתאים לקבלו ולטהרו:
כי הרינה והשמחה נעלות בעיניו, נטולות כל שיפוט וכעסים מיותרים בחיים. לכן, כאשר תצא מן העם הרינה ותבוא אל כס מלכותו, יקבלה אלוקינו בשמחה. עמן יעלה גל של הארה גדולה ונעלה כל כך, עד אשר בעוצמתן ייטהרו יקום ומלואו. כל כך נעלים ונשגבים הם בעיניו, כי אוהב אלוקינו את הרינה והשמחה של עמו.
   ראו כמה הרינה והשמחה, בעלות משמעות המה! זה כל אשר ירצה מאתנו – שמחה ורננה גדולים היוצאים מעומק לבבנו. כזהו האלוקים כולו אהבה, אהבה גדולה! אפילו כאשר הסבל הוא רב, אם נביט בו היטב ממקומו של האל, נוכל לראות את היעד הנשגב, אליו אנו שואפים להגיע ואז גם נוכל לראות ולהבין שהכל לטובה!
 
   המשפט השלישי בתפילה:
 'נא גיבור דורשי יחודך כבבת שמרם' 
   אדם החי את חייו ונוטל עליו את עול החיים, בכל יום של חול וכל ימיו קשה-יום הוא, על-כל הסבלות, והעוולות –ואינו מתלונן ועושה המלאכה לו ולבני ביתו במסירות ובאהבה גדולה ועוד מביט אל סביבתו ודואג אף לשכנו זולתו, ואחרי כל זאת עוד יעמוד אל מול בורא העולם – אלוקינו הרם והנישא, ומודה לו על כל אשר נתן וכל אשר הביא והוציא - עומד הוא כגיבור! כי מעומק לבבו יתחבר עם אלוקיו ויבין את משמעות ועוצמת היוולדו, כי מחובר אליו והאל תמיד יהיה אצלו. כך, הוא יחודי ועוצמתי והאלוקים ישמרו כבבת עינו, וישלח אליו מאורו. אז תבוא נשמת האדם להתעלות עצומה, כי בת אלוקים היא, שמורה היטב, כאותה נשמת הילוד המובאת אל הרחם בה מצוי העובר עוד בטרם היוולדו, בליווי שומרים מלאכים רמי מעלה, כיאה לה, כי כל כך חשובה היא בעיניו.
   ראשי התיבות למשפט זה: נג"ד יכ"ש, כאילו אומרים, שעומדת הנשמה מנגד כאומרת אל היקום כולו: 'הביטו וראו, למרות סבלי בתוך גופי זה, עצומה אני וגדולה בכל מעשי על פני הארץ.'
 
   המשפט הרביעי בתפילה:
 'ברכם טהרם רחמם צדקתך תמיד גמלם'
   איכה לא יבוא אלוקינו במשפט הרביעי, לברכם ולטהרם ולרחמם בצדקתו, כגמול על צדקתנו בני-אדם. תמיד כגמול עצום לנשמה ולאלוקים כאחד ויעבדו במשותף: האלוקים ישאף ויתכנן, והאדם ירצה ויחווה; האלוקים יצווה והאדם ירצה לממש, מתוך בחירה ורצון גדולים, יממש את כל אשר נצטווה ונבחר שיעשה.
   הברכה, הטוהרה, הרחמים, וצדקה גדולה - תמיד יבואו כגמול מהאל למעשהו של האדם, לאחר מימוש תכליתו.
  
   המשפט החמישי בתפילה:
 'חסין קדוש ברוב טובך נהל עדתך'
   כך על כל אלה, יעמוד לו האדם כקדוש בפני האלוקים, חסין ואיתן באש החיים, כמו הסנה בתוך האש, שאיננו אוכל - על כל מכותיו ותלאות חייו, ויעש אותם בכל טוב ליבו והדרו ויממש את כל יעדיו בחייו וכך יהווה כדוגמא ומופת לכל שאר קהילתו, עדתו אשל לצדו, צלמי אל גדולים ומופלאים.
 
   המשפט השישי בתפילה:
 'יחיד גאה לעמך פנה זוכרי קדושתך'
 יחיד וגאה לעמך, כי זכור שהינך עם הבחירה, ראש מורה ומוביל לעמי-הארץ. זכור את מקורך הקדוש ותפקידך הנעלה. ובעודך עומד ככה, מביט בעצמך, ורואה את פני האלוקים בתוכך, תדע שזו ההתמזגות המלאה בין האדם עם אלוקיו שבא ומאיר אל תוכך. רק כך תוכל להיגאל, כי זה המשיח שלך.
 
   המשפט השביעי והאחרון:
 'שועתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות'
   ואם אנו עם הבחירה: נא קבל שועתנו וצעקתנו הגדולה, כי רק אתה יודע המענה לכך צפונותינו ורק אתה תוכל להושיענו. רק אתה יודע לפתור את כל תעלומותינו עוד טרם אנו נבין ונדע. כי אתה אשר תכננת, הכנת וצפית בעבורנו ועבורך, למעננו ולמענך. כי אתה ה' אלוקינו ה' אחד!
 

   ראו יקרים, איזה מעגל מופלא המכיל בתוכו – שתי וערב של גלגל חיים ובריאה. הרבה גלגלי חיים. לא אחד ולא שניים, אלא רבים, שעולים ויורדים בזמנים שונים בדורות רבים ותוכניות שלא תמיד נבין ונדע איפה תחילתם ואיפה סופם. אנו כמו ציר קטנטן, אך בעל משמעות גדולה, בתוך אותה בריאה גדולה ועצומה. האדם הוא חלק קטן ועצום מתוך האלוקות כולה המצויה בכל מקום. 

ובכל דבר אשר נכיר - נדע, נחווה, בכל מקום שלא נכיר- לא נדע ולא נחווה."

 

 המלצה

גל – אור היקרה:

תודה רבה לך על הטיפול החם והמסור

והתעקשת אפילו שיגמר הטיפול, לעזור

לי תמיד.

תודה רבה רבה לך ולבורא עולם על

ההשגחה הפרטית ששלח אותך לחיי:)

                         ליהי
 


רבות בנות בנו אתרים ואת " עלית על כולנה

יישר כוח על פועלך לזיכוי הרבים
באתר מלא תוכן שהינו מעניין,
מחזק,מעודד ומשמח!!!

ממליצה לכל אחד ואחת להיעזר בו
לעבודת ה' ב-ש-מ-ח-ה......

נוכחתי לראות כי רבות בנות בנו
אתרים ומבחינתי  " את עלית על כולנה..."

                       אסתר

לאור – העין השלישית

תודה רבה מעומק הלב צדיקה על הכללללללללל 

                             ש.

גלאור המקסימה!

כשמך כן את.. גל של אור.. שופעת אהבה ואור ללא מחסור!

פניתי אלייך כשאני לגמרי באפילה, דואגת וחולה..

מייד כשראית באיזו מצב נמצאתי באהבה ודאגה אין קץ מזור שלחת לי...

כשנוכחת שאין באפשרותי לשלם במעות לרגע לא חששת מפני הבאות.. התקשרת דאגת התעניינת

ואותי רצית להושיע .. מי ייתן שבורא עולם שפע עלייך ישפיע!!

שתזכי עוד לסייע ולעשות ואשמח שאותי תזכירי בתפילות :)

ה... בת - חנה

גל – אור שבת – שלום 

תודה על העזרה והתמיכה, תודה שאת תמיד שם

בשביל להקשיב ולייעץ על כל דבר ודבר,

מקווה בעזרת ה' שהכל יהיה בסדר בסיום

התהליך שהתחלנו :) .. ושנזכה לבשורות

טובות והמון חיוכים.. ואמונה שלימה

וחיים בריאים ותקינים 

                            ettior 

לאור העין השלישית:

אין סוף תודות, על אוזן קשבת תמיד,

על אמפטיה  וטוב לב שלך שאין לו גבולות.

הצלת את חיי כפשוטו!!! ממליץ בחום

                   אחיקם ה. - חיפה

 

לגל – אור היקרה

כל – כך הרבה יראת שמים, נעימות ועדינות

נפש יש בך.

שהקדוש ברוך – הוא יברך אותך בכל – טוב

מעומק הלב ומיליוני תודות על כל העזרה עם הבת.

                  פיניש א. - פריז

אור העין השלישית

אתר מושקע ביותר, מלא בתוכן מעניין,מחזק,מחכים  ומשמח. ברכה והצלחה לבעלת האתר.

מומלץ ביותר

                    יוסף ט.

לאור העין השלישית

 המלצה חמה ותודה

                נועה

לאור המקסימה

"לאור העין השלישית",תודה על העזרה ועל הטוב לב שלך.

עזרת לי המון את שליחה של הקדוש ברוך הוא.

את אישה נעימה,עוזרת תומכת מקשיבה ומקסימה.

תודה רבה על הכל ושהשם יחזיר לך בטוב ורק טוב

 ושמחה ובריאות וכל השפע והישועות

 ישכנו אצלך ובני משפחתך בע"ה.

באהבה גדולה מורן:)

 

 

 

                                                           
   
                                                                               
HolyClock.com
logo בניית אתרים