הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
בס"ד 
מכבי     פאי   חתך
HolyClock.com
 דיקרנוסא       
 


מונה כניסות : 1119214

ים 18

 נא להתנהג בהתאם!!!

   צרור תובנות מתוכנית הריאליטי הנקראת "בית האח הגדול". תובנות על ההשוואה המדהימה שבין התוכנית, לבין התוכנית האלוקית של "האב הגדול", בבריאת כדור הארץ שלנו ובני האדם, חוקים ומצוות, שהשומר מתוגמל בשכר נצחי, והעובר מזיק לעצמו ולכל עם ישראל. התובנות כאן, מפורסמים בכדי שיהיה לתועלת לאלו שצפו בתוכנית, שיוכלו לקחת מהתוכנית משהו חיובי. בהתאם לכלל שביארו חז"ל בתלמוד כי כל הקורה בעולם קורה לכבודו יתברך. כעין מה שאמר רבנו החפץ חיים כי המצאת הטלפון מחזקת את האמונה בכך שעין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. כמו כן אמר האדמו"ר מסלונים זצ"ל שמהטלפון ניתן להתבונן שאפשר לפנות אל הקב"ה בכל זמן שיחפוץ האדם. ואילו האדמו"ר הקדוש מסדיגורה היה אומר שמהרכבת ניתן ללמוד שלכל רגע יש ערך. מהטלפון נלמד שמה שאנו מדברים נשמע במקום אחר. והמטלגרף נלמד שאדם חייב להחשיב כל מילה שכן כל מילה נספרת ונחשבת. בתוכנית האח הגדול התובנות הנ"ל התרחבו לפרטי פרטים לפי כל מה שמבואר בספרים הקדושים. וכפי שיראה הקורא ברשימה המצורפת.
הערה חשובה - אין להקיש בכל הכתוב מבחינה רוחנית, שהמישוואה היא, שמול כל היתרחשות "בבית האח", על אותו משקל פועלים הדברים ברמה הרוחנית. חלילה לחשוב כך.
אירועי "בית האח" נילקחו אך ורק כמטאפורה לעניינים רוחניים קדושים ונישגבים.

          33 תובנות "מבית האח הגדול"

1.      אף אחד לא נכנס לבית בניגוד לרצונו.

רוחנית – לפני שהנשמה של האדם יורדת לזה העולם, מציגים בפניה מס' אפשרויות והיא בוחרת לרדת לזה העולם.

2.      לפני הכניסה לבית, מחתימים את באי הבית על התחייבות לשמור על חוקי האח.

רוחנית – לפני שהנשמה יורדת לזה העולם, הקדוש ברוך הוא אומר לנשמה "היה צדיק ואל תהיה רשע", סור מרע ועשה טוב ובחרת בחיים!

3.      מצלמים ומשקיפים כל הזמן. כל הקולות מוקלטים, דיבור אחד לא נחסר. קורות ביתו מעידין עליו מקיום המצלמות.

רוחנית – זכור!!! עין רואה, אוזן שומעת וכל מעשיך נכתבים בספר. 
דוד מלך ישראל עליו השלום כותב בתהילים: "אם אסק שמים - שם אתה, אשכנה באחרית ים, גם שם ידיך תאחזני וכו'.... אין איפה להסתתר מעיני ה'.
גם כל מחשבה וכל רגש נקלטים ומתועדים.

4.      עם הזמן מתרגלים ושוכחים שמצולמים כל הזמן. או שלפעמים בלהט היצרים בוחרים להתעלם מקיום המצלמות.

רוחנית – שוכחים לפעמים את המציאות של ה' יתברך, המשקיף עלינו און ליין,
אף - על פי שעל כל אחד מאיתנו לקיים - שויתי ה' לנגדי תמיד.

5.      ישנן חוקי לא תעשה, ומצוות עשה במשימות המיוחדות.

רוחנית -  מצוות עשה ומצוות לא תעשה שאנו מצוּוים.

6.      כשלון במשימות, ועבירות על חוקי האח, גורמות נזק לכל הקבוצה, גם לאלו שעמדו במשימות ובחוקים.

רוחנית – נאמר: כל ישראל ערבים זה לזה, ישנה ערבוּת הדדית בעם – ישראל, אסור שתהיה מציאות של "איש הטוב בעינו יעשה"... בתורה הקדושה יש את החוקים, המצוות שכל אחד מאיתנו מצוּוה לקיים, כאשר הפרט לא מקיים אותם, הוא גורם ח"ו נזק וסבל לכלל ישראל.

7.      עמידה במשימה של פרט מהכלל, מזכה את כל הקבוצה.

רוחנית – הצדיק למשל, הינו עמוד שכל העולם עומד בזכותו, יש פרט בעם – ישראל שבמעשיו הוא מגן על כלל ישראל.

8.      יש מצוות ומשימות מיוחדות שעליהם מתוגמלים בשכר גם בעולם הזה.

רוחנית – למשל: מצוות כבוד אב ואם, מצוות ביקור חולים, מצוות הבאת שלום בין איש לאשתו ובין אדם לחבירו, כל המקיים אותם, זוכה לאכול פרותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא.

9.      כשמרגישים מועקה, אפשר לפרוס הכול בפני האח בחדר מיוחד, בהתבודדות.

      ותמיד -  אבל תמיד – הוא נמצא בהקשבה.

רוחנית – רבי נחמן מברסלב זיע"א, מלמד אותנו, שהתבודדות היא מעלה עליונה מן הכול.

הצדיק מלמד אותנו, להקצות שעה אחת ביום, לעבודת השם הכי גבוהה שאדם עוסק בה – והיא ההתבודדות. לנתק את עצמי לגמרי מכל מה שמסביב, ולהיות "נטו" רק עם ה'. להודות ל- ה' על כל מה שיש לי, על כל החסדים שהוא עושה איתי 24 שעות ביממה, לספר ל- ה' יתברך כל מה שעובר עלי, לבקש ולהתחנן מלפניו על כל החסרונות שלי, שימלא לי אותם, בן בגשמיות ובן ברוחניות וכו'...
ה' תמיד זמין, און ליין, 24 שעות ביממה, הוא תמיד מקשיב וקשוב.
בנוסף, מובטח לכל מי שמקיים זאת פרס ניצחי על כל דיבור שמדבר עם ה'.

10.  על אף הקבלה הראשונית לשמור על חוקי האח, ישנם משוֹהי הבית הבוחרים במודע

      לעבור על חוקי האח, בהסברים שונים ומשונים.

רוחנית – ישנם אנשים הבוחרים במודע לעבור עברות והם אף מגדילים לעשות זאת בטיעונים שונים ומשונים. דוגמא – "כל השבוע אני עובד, ורק בשבת יש לי זמן לטייל עם האוטו וכו'...

11.  הבחירה חופשית – כל אחד יכול לבחור אם לעבור על חוקי האח, או לשמור עליהן. לעשות משימות או לפוצץ אותן.

רוחנית -  הכול בידיי שמים, חוץ מיראת שמים, ה' יתברך, נותן בחירה חופשית לכל אחד מאיתנו אם לשמור מצוות או חס ושלום לעבור עליהם, אם לעמוד בניסיון  או ח"ו להיכשל בו. הבחירה בעניין זה ביד האדם.

12.  יש מהדיירים המנסים לעצור בעד העוברים על חוקי האח, בטענה שהעבירה תזיק בסופו של דבר גם להם.

רוחנית – ידוע המשל על הספינה ובה היו מס' גדול של אנשים, לפתע באחד החדרים בספינה, החליט אחד הנוסעים, לבצע נקב בדופן של הספינה בחדרו, מיד התנפלו עליו כל הנוסעים והנִיאוּ אותו מהמעשה, כיוון, נכון שאת הנקֶב הוא מבצע בחדרוֹ, אך סופו של המעשה שכל הספינה על יושביה תטבע. כל הרבנים, כל השיעורים התורניים הניתנים היום בכל נושא ובכל מקום, מטרתם לעצור ולהנִיא את החוטא מדרכו הרעה, לדרך הטובה.

13.  ישנו תקציב הנגזר מלכתחילה, שממנו אי אפשר לחרוג.

רוחנית – מזונותיו של האדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה. התקציב השנתי נגזר מראש וזה יהיה חלקו של האדם באותה שנה, לא תועיל לא שום השתדלות ושום תחבולה.

14.  מזמנים לבאי בית האח ניסיונות שונים ומתחדשים חדשים לבקרים, בכדי לבחון כל הזמן את יציבות הערכים  והמוסר.

רוחנית – כל יום יש לאדם אין סוף ניסיונות, שמטרתם לבחון את האדם, על מנת שלאחר עמידתו בנסיון, הוא  יעלה בדרגה רוחנית שקדמה לניסיון. ניסיון  - מלשון נס, הרמה, העלאה של האדם למקום גבוהה יותר.

15.  כל יום יש רשימה סופית ותמצות מימה שקרה במשך היום בבית האח.

רוחנית – לכל אדם יש ספר אישי אצל הבורא יתברך, בספר זה מתועדים כל מעשי האדם בכל יום ויום.  

16.  התנהגות חברותית לא הוגנת, התנהגות רעה בין אדם לחברו גורמת להעמדה להדחה.

רוחנית – על עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר. יכול להיות אדם, שבגלל עברות שבין אדם לחברו, ח"ו יגזרו עליו בשמים "לעזוב את העולם".

17.  מיטב הסיכויים לשרוד בבית האח, שמורים לאלו הנזהרים בעניינים שבין אדם לחבירו.

רוחנית – גדולה ועצומה היא זכותו של האדם, הנזהר בכל הנושא של בין אדם לחברו הן בעולם הזה והן לעולם הבא.  

18.  אלו שמחוץ לבית האח שונאים או אוהבים את הנמצאים בפנים, על פי מעשיהם וטוב לבם.

רוחנית – על כל מצווה שאדם עושה, ניברא מלאך המסנגר על האדם. מכל עברה שאדם עושה, ניברא קטגור המקטרג על האדם, הסנגוריה או ח"ו הקטרוג על האדם, תלויים במעשיו.

19.  כל רכילות קטנה, כל מעידה, מתועדת ומצולמת. אין אפשרות  להסתתר מעיני המצלמות.

רוחנית – לשון הרע, הינה עבירה חמורה ביותר. חכמינו מלמדים אותנו, שהמדבר לשון הרע עובר על 3 הלווים הכי גדולים, שזה: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. יש להתחזק ביתר שׂאת, בכל העניין של שמירת הלשון. נאמר: חיים ומוות ביד הלשון !!!

לפני שאנו מדברים רע על הזולת, לעצור!!! לספור עד עשר, ולחשוב איזה נזק רוחני וגשמי אני גורם לעצמי כעת. דרך – אגו לרשות הגולשים קיים באתר דף שניקרא – לשון הרע 2 הלכות כל יום. כל יום מתקבלים 2 הלכות חדשות בענייני לשון – הרע, חשוב ללמוד אותם, כיוון שרק כך ניתן יהיה להישמר בענייני הלשון.

 20.  גם אם נעשה מעשה שלא ייעשה, שגרם רושם רע, אפשר בהמשך הדרך להוכיח לדיירים ולאלו שמחוץ לבית, שהדרך הרעה ננטשה.

רוחנית – שערי תשובה לעולם פתוחים בפני האדם. ה' יתברך מאד אוהב וחפץ בתשוּבה.

ה' יתברך אומר: כי לא אחפוץ במות המת, כי אם בשוּבוֹ מדרכו וחי.

21.  לדיירי הבית כוח עצום לבטל גזירה להדחה, אבל ההחלטה בסופו של דבר נמצא בידי אלו הנמצאים מחוץ לבית.

רוחנית – כשקיימת ח"ו איזו שהיא גזרה, יש כוח עצום "להתעוררות"  שלנו כאן. ההיסטוריה היהודית לאורך כל השנים, שזּורה בגזירות שונות, שהתבטלו בכוח מעשינו כקולקטיב.

דוגמא אחת מיני רבות, פורים, נגזר ח"ו ביום אחד להרוג, להשמיד ולאבד את כל היהודים, וכתוצאה מתשובה שעשינו, הרווחנו לכל הדורות חג שמח ונפלא.

22.  מזמן לזמן יש הדחות. אנשים מודחים ומוּצאים מבית האח, אם המקטרגים רבים מן המסנגרים.

רוחנית – אנשים בכל יום "עוזבים את העולם". יש עברוֹת – שתשובה ותפילה וצדקה מצילים את האדם מהמיתה, ויש עברות שמיתתו של האדם מכפרת לו.

23.  רוב באי בית האח לא רוצים להיות מודחים. כי הם בחרו מראש להיכנס למצב זה.

רוחנית – רוב בני האדם לא רוצים להיפטר מהעולם.

24.  כשנגזר על אדם לפרוש, מסנגרים עליו קרוביו ומכריו שנמצאים מחוץ לבית.

רוחנית – כשנגזר על אדם (טרם זמנו) לעזוב את העולם, מסנגרים עליו  מכריו הנמצאים בשמיִם.

25.  לנמצאים בבית האח, הזכות לפנות לקרוביהם הנמצאים מחוץ לבית שיעזרו להם בתפילות והצבעות שלא יודחו מהתוכנית.

רוחנית – תמיד אנו מבקשים שהתפילות שלנו יענוּ, בזכות הצדיקים וכו'...

 26.  לפעמים יש יוצאים מן הכלל המבקשים ומוציאים את עצמם מבית האח אע"פ שהם בבחירתם בחרו לבוא לשם.

רוחנית – יש בני אדם שלא עלינו בוחרים להתאבד, לטרוף את נפשם בכּפם, כתוצאה ממשבר כל שהוא, למרות שנשמתם בחרה להיות בזה העולם.

27.  הקרובים באים לקבל את פני המודחים, יחד עם קהל רב.

רוחנית – כשאדם "עוזב" את העולם, באים כל קרוביו לקבל את פניו בעולם האמת.

28.  בצאת האדם מהעולם הסגור של האח, מראים לו קטעים מהתנהגותו במהלך השהות בבית.

רוחנית – הנשמה, כשהיא מגיעה לעולם האמת, מראים לה את כל מה שעבר עליה בעולם הזה.

29.  ישנן תופעות והדחות שאינן מובנות לדיירי הבית, ורק הנמצאים מחוץ לבית מבינים למה הדברים קורים כפי שהם קורים.

רוחנית – ישנם מיקרים שאנו שואלים, מדוע האדם הזה ח"ו מת מוות כזה אכזרי, או למה בחור כזה צעיר פתאום נפטר ועוד המון שאלות וקושיות, שלנו בני האדם לא מובנים. למעלה הכול ידוע וברור.

30.  במקרה של התנהגות רעה ומגעילה, הבושה הנוראית לאחרי ההדחה בפני אלו הנמצאים מחוץ לבית, היא העונש הכי גדול על המעשים הלא טובים.

רוחנית – האדם תמיד נושא תפילה ל –ה' יתברך ומבקש: "שלא נבוֹש ולא ניכּלם ולא ניכשל לעולם ועד. הבושה שתהיה לנשמה בעולם האמת ממעשיה הרעים, היא עצומה ונוראית.  

31.  הכניסה והיציאה לבית, מלווה בהכרזות וצעקות קולניות.

רוחנית – הכניסה והיציאה מהעולם הזה מלוּוה בבכי.        

32.המצליח לעבור את כל השהות בבית האח בשלום, ממתין לו פרס עצום בסוף הדרך.

רוחנית – אדם שעסק כל חייו בתשובה, בתורה, מצוות ומעשים טובים, מזוּמן לחיי עולם הבא. חיים נצחיים, שעליהם נאמר: "יפה שעת אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי עולם הזה".   

32.  כשיש זוכה מתברר שכל התוכנית בעצם נועדה לאותו איש הזוכה המאושר.

רוחנית – חייב אדם לומר: בשבילי  ניברא העולם! כל העולם, עם כל המערכות שלו ואין סוף פרטים שבו, לא נבראו אלא בשביל האדם, כדי שיזכה בטוב ניצחי!

 

 כל המעביר מאמר זה לכמה שיותר אנשים זכותו גדולה!!!

      

 המלצה

גל – אור היקרה:

תודה רבה לך על הטיפול החם והמסור

והתעקשת אפילו שיגמר הטיפול, לעזור

לי תמיד.

תודה רבה רבה לך ולבורא עולם על

ההשגחה הפרטית ששלח אותך לחיי:)

                         ליהי
 


רבות בנות בנו אתרים ואת " עלית על כולנה

יישר כוח על פועלך לזיכוי הרבים
באתר מלא תוכן שהינו מעניין,
מחזק,מעודד ומשמח!!!

ממליצה לכל אחד ואחת להיעזר בו
לעבודת ה' ב-ש-מ-ח-ה......

נוכחתי לראות כי רבות בנות בנו
אתרים ומבחינתי  " את עלית על כולנה..."

                       אסתר

לאור – העין השלישית

תודה רבה מעומק הלב צדיקה על הכללללללללל 

                             ש.

גלאור המקסימה!

כשמך כן את.. גל של אור.. שופעת אהבה ואור ללא מחסור!

פניתי אלייך כשאני לגמרי באפילה, דואגת וחולה..

מייד כשראית באיזו מצב נמצאתי באהבה ודאגה אין קץ מזור שלחת לי...

כשנוכחת שאין באפשרותי לשלם במעות לרגע לא חששת מפני הבאות.. התקשרת דאגת התעניינת

ואותי רצית להושיע .. מי ייתן שבורא עולם שפע עלייך ישפיע!!

שתזכי עוד לסייע ולעשות ואשמח שאותי תזכירי בתפילות :)

ה... בת - חנה

גל – אור שבת – שלום 

תודה על העזרה והתמיכה, תודה שאת תמיד שם

בשביל להקשיב ולייעץ על כל דבר ודבר,

מקווה בעזרת ה' שהכל יהיה בסדר בסיום

התהליך שהתחלנו :) .. ושנזכה לבשורות

טובות והמון חיוכים.. ואמונה שלימה

וחיים בריאים ותקינים 

                            ettior 

לאור העין השלישית:

אין סוף תודות, על אוזן קשבת תמיד,

על אמפטיה  וטוב לב שלך שאין לו גבולות.

הצלת את חיי כפשוטו!!! ממליץ בחום

                   אחיקם ה. - חיפה

 

לגל – אור היקרה

כל – כך הרבה יראת שמים, נעימות ועדינות

נפש יש בך.

שהקדוש ברוך – הוא יברך אותך בכל – טוב

מעומק הלב ומיליוני תודות על כל העזרה עם הבת.

                  פיניש א. - פריז

אור העין השלישית

אתר מושקע ביותר, מלא בתוכן מעניין,מחזק,מחכים  ומשמח. ברכה והצלחה לבעלת האתר.

מומלץ ביותר

                    יוסף ט.

לאור העין השלישית

 המלצה חמה ותודה

                נועה

לאור המקסימה

"לאור העין השלישית",תודה על העזרה ועל הטוב לב שלך.

עזרת לי המון את שליחה של הקדוש ברוך הוא.

את אישה נעימה,עוזרת תומכת מקשיבה ומקסימה.

תודה רבה על הכל ושהשם יחזיר לך בטוב ורק טוב

 ושמחה ובריאות וכל השפע והישועות

 ישכנו אצלך ובני משפחתך בע"ה.

באהבה גדולה מורן:)

 

 

 

                                                           
   
                                                                               
HolyClock.com
logo בניית אתרים