הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
בס"ד 
מכבי     פאי   חתך
HolyClock.com
 דיקרנוסא       
 


מונה כניסות : 1119218

ים 18

                                            מתחזקים ביחד    

בעניין : החתונה הקדושה בין הקב"ה לעם ישראל/14.05.2013 למניינם בשעה: 14:41

אחרי הכנות מרובות של 7 שבועות, אחרי ציפייה ארוכה, הגיע הרגע הקדוש והטהור, רגע החופה בינינו לבין הקב"ה, סדר הקידושין זה קבלת מתן התורה..

בימים האלה בזמן ההוא אמרנו עם אחד בפה אחד "נעשה ונשמע", הקדמת 'נעשה' ל - 'נשמע'

היא סוד עליון. זהו אינו עניין של מה בכך. זהו סוד משמים שהוא למעלה מכל גדרי העולם הזה.

הסוד הזה משמש את מלאכי השרת. ואם כך, הרי שבשעה שישראל מקדימים 'נעשה' ל - 'נשמע' הם יוצאים מגדר בשר ודם.

הם יוצאים בזה מגדר האנושיות ונכנסים במעלת המלאכים.

חז"ל אומרים על התורה "זכה – נעשית לו סם חיים, לא זכה – נעשית לו סם מיתה". נתאר לעצמנו כוס  מים ובתוכה סם שפעולתו אינה ידועה: או סם מוות או סם חיים. האם אדם שדעתו שפויה ישתה ממנה? ודאי שלא.

ישראל מקבלים את התורה למרות זאת.

 ישראל רוצים את התורה למרות שהיא מסוכנת, למרות שהיא בלתי אפשרית בעולם הזה. "עמא פזיזא דקדמיתו פומייכו לאודנייכו".

זכינו... זכינו בתורה ובקרבתו של ה', זכינו להתחתן עם ה' יתברך לעולמי עד...

עלינו להראות ל- ה' את אהבתנו, את מסירות נפשנו, את החיבור העמוק והמתוק מדבש בייננו כי "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף".

בשבועות נולד ונפטר דוד מלך ישראל, שברוח הקודש כתב את ספר תהילים, הספר בו נמצאות המפתחות והמזור לכל הישועות, בנוסף חג השבועות הוא יום ההילולה של הבעל שם טוב הקדוש זיע"א שגילה לנו את תורת החסידות ושפך לנו אור על דרך נוספת של התקרבות ל ה'...

שנזכה לקבל את התורה מחדש, נזכה להתקדש ולהיכנס לשער ה -50 של הקדושה, ושנזכה לחוות את השמחה והרגשות שהיו לאבותינו בימים ההם בזמן הזה ביום החופה, יום מתן תורה.

ושנזכה לשמח  את ה' יתברך!!!!

חג שמח מלא בהמשכת ישועות!!

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

בעניין : רִיבּוּי מחשבות אצל האדם /13.05.2013 למניינם בשעה:16:06

 פעמים  - אמר המגיד מדובנא- האדם טרוד בעניין כל שהוא וחושב בלבו עצות איך לנהוג – האם כך או אחרת , ובמחשבותיו ותוכניותיו הוא בונה ערים והורס מדינות... אל לו לאדם לשכוח כי הכול מאת ה' יתברך שמו המקיים אותו ואת כל מעשיו, וכמו שנאמר:

"השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך".

משל למה הדבר דומה – אמר המגיד מדובנא – לעני אחד שהיה מהלך בדרך וצרורותיו על שכמו, לפתע עבר חלף על פניו עשיר אחד אשר ישב במרכבה הדורה רתומה לסוסים אבירים.

ראה העשיר את ההלך העני, ורחמיו נכמרו עליו.

הורה העשיר לרכב שיעצור את המרכבה, והזמין את העני שיעלה הוא ומיטלטליו אל המרכבה וייסעו יחד אל מחוז חפצם.

שמח העני ועלה, והמרכבה יצאה לדרכה בשעטה.

כעבור כברת דרך שם לב העשיר כי העני יושב וצרורותיו על שכמו.

מדוע אינך מניח את חפציך, שאל העשיר – והלא הצרורות כבדים?!

אכן – נאנח העני – אולם אין ברצוני להכביד על המרכבה.

שוטה שכמותך – צחק העשיר – וכי מי נושא אותך ואת משאך. האם לא המרכבה?....

כך הוא גם הנמשל – אמר המגיד מדובנא – "רבות מחשבות בלב איש", אבל יש לזכור כי שום מעשה אינו מכוחו של האדם אלא מאת ה', וכי "עצת ה' היא תקום"... (מתוך הספר: "משל למה הדבר דומה")

 

יום טוב מלא בעצות ה' וישועות!


YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

בעניין : דאגה ובטחון  / 12.05.2013 למניינם בשעה: 14:01

 

באחד משיעוריו אמר הרב יורם אברג'ל שליט"א: "שאין לאדם מה לדאוג... ואם בכל זאת ישנה דאגה לאדם .. אז היא צריכה להיות למה הוא דואג.."  תמונת אדם סובל.JPG

כל המפתחות לכל השערים נמצאים אצל ה', אצל האבא הרחמן שלנו... לכן אין לנו מה לדאוג כי ה' דואג בשבילנו בכל תחום ועניין.

 וכמו שאומרת הרבנית אברג'יל (אחותו של הרב יורם) : במילה ד – א – ג – ה, ישנם האותיות:

א, ג, ד, ה --- האות שחסרה כביכול היא האות ב, שהיא רמז לביטחון ב – ה', מי שיש לו דאגה זאת אומרת שאין לו ביטחון ב– ה', וכמו שאמרנו -  קודם כל, המפתחות נמצאות אצל ה' וכדי לקבל אותם, כדי שנוכל לפתוח את כל השערים אנו צריכים לבטוח ב – ה', בביטחון מלא, וכמובן לפתוח את הפה... ולהתפלל ולהתבודד, וכך נוכל לקבל מ – ה' את המפתחות לכל השערים הנעולים ונראה איך ה'  משפיע עלינו מטובו הגדול בכל מכל את כל השפע הטוב הקיים..

עלינו לזכור! זה שברא אותי דואג לי להכל, אז למה לי לדאוג!!

יום טוב מלא בביטחון ב - ה' ובלי דאגות כלל..!YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

בעניין : חג שבועות / 10.05.2013 למניינם בשעה: 13:48

 

אנימציות להורדה חינם ג'יגה אנימציות      אנימציות להורדה חינם ג'יגה אנימציות  השבת היא שבת לפני חג השבועות, חג מתן תורה.

בחג השבועות אנו זוכים לקבל את התורה ובעצם אנו, כנסת ישראל, זוכים להיכנס לחופה עם הקב"ה.

שבת לפני החתונה נקראת שבת כלה. שבת בה הכלה חוגגת עם חברותיה (כנסת ישראל עם התורה..)

השבת היא שבת כלה לרגל יום הנישואין שלנו  מגה אנימציות - יהדות להורדה (כנסת ישראל) עם הקב"ה.

השבת אנו נקרא בפרשת נשא, וכך מפורש במדרשים לפסוק 'ויהי ביום כלּׂת משה להקים את המשכן, הפותח את פרשת קרבנות הנשיאים:

מה הוא ביום כּלוֹת משה? ביום שנכנסה כלה לחופתה. לפי שמתן תורה היה קידושין, מנין נאמר בהם: 'וקדשתם היום ומחר' (שמות י"ט י'), ובמעשה משכן – נישואין היו. ועל זה נאמר" 'צאינה וראינה בנות ציון' וכתוב בו: 'ביום חתונתו' – זה מתן תורה שנתחתן עימהם,, 'וביום שמחת לבו', זה המשכן שהיה נישואין. ולכך כתיב תחילה: 'ביום השלים משה: (מדרש אגדה, במדבר ז' א')

שנזכה לעשות הכנה טובה לקראת חופתנוּ (קבלת התורה) עם הקב"ה..   ושנזכה לשמח את החתן..

שבת שלום, חודש טוב ומבורך, חג שמח, ומזל טוב לחתן, לכלה, ולכל השושבינים והעֳלמוֹת שישתתפו בשמחת הנישואים של הקדוש ברוך הוא, התורה וכנסת ישראל.

 

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY


בעניין : ראש חודש סיוון ותפילה על הצאצאים 09.05.2013 למניינם בשעה: 15:17


היום הוא ערב חודש סיוון, בראש חודש סיוון חנו בני ישראל בסיני, ככתוב: "בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני"

ואמרו חז"ל: "ביום הזה" – בראש חודש שבאחד לחודש סיוון חנו במדבר סיני,

מוכנים לקבלת התורה.   
בני ישראל התחילו את ההכנה למתן תורה מראש חודש סיוון...

כולנו אמורים להתחיל להכין את עצמנו לחג השבועות, חג מתן תורה מהיום, בהכנה נפשית ופיזית..

זכינו ש – ה' יתברך בחר בנו, ונתן לנו את תורתו.

אשרינו מה טוב חלקינו ומה יפה ירושתנו

ישנה שעת רצון מאוד מיוחדת בערב ראש חודש סיוון ובה יש להתפלל על 

זרענו (על הצאצאים) שיהיה זרע כשר וקדוש והשל"ה הקדוש תיקן לזה תפילה מיוחדת, את תפילת השל"ה

השל"ה הקדוש – רבי ישעיה הלוי הורוביץ מרבני אשכנז במאה ה-17

חלה עלינו חובת התפלה ובקשה להשי"ת (ל-ה' יתברך) בכל צרכינו, כי הכל מאתו יתברך. ובמיוחד צריך זירוז להתפלל שיהיה לו זרע כשר עד עולם. ולבי אומר לי ששעת רצון לתפלה זו היא בערב ראש-חודש סיון, שהוא החודש שבו ניתנה התורה ואז אנו נקראים בנים ל-ה' אלקינו. וראוי שישבו בתענית, הוא ואשתו, ויתעוררו בתשובה ויתקנו כל עניני הבית: איסור והיתר, טומאה וטהרה וכל הענינים, ויתנו צדקה לעניים הגונים. ואם אפשר לבעל אז להתענות הפסקה מה טוב ומה נעים, ועל    כל פנים תהיה תענית גמורה ככל דיני תענית צבור

דרך-אגו ראוי ונכון, שגם רווקים ורווקות , עוד לפני שמעמידים הם צאצאים  בע"ה יתפללו תפילה זו בכל עת, בבחינת הווה מקדים תפילה לכל דבר

הינה נוסח התפילה לראשות הגולשים היקרים, יש 

 

לחץ כאן לקישור - תפילה על הילדים

שיהיה ראש חודש טוב מלא בישועות ושנזכה להכין עצמנו 
בקדושה לכבוד מתן התורה..!

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

בעניין : הזעקה ל- ה' יתברך הפותחת שערי שמים  08.05.2013 למניינם בשעה: 15:44


רבי 
נחמן הציע מס' דרכים לפתיחת שערי שמיים, הכוללת: תפילה שגרתית ותפילה ספונטנית.
התבודדות, שהיא פרק זמן המוקדש להגות לפי שיטתו המיוחדת : והזעקה האילמת.
הרבי אמר: מתי עוסק אני בהתבודדות? כשכל העולם סובב אותי, זה הזמן בו אני מתבודד עם אלוהי.
אני יודע כיצד לזעוק זעקה אילמת. אז דברי נשמעים מסוף העולם ועד סופו, אולם אלה העומדים סביבי אינם שומעים דבר!
כל אחד יכול לעשות זאת. נסה לדמות כיצד נשמעת זעקה מעין זו במוחך?
כשם שהגרון מוליך את הצליל מריאותיך עד לשפתיך, כך ישנם עצבים המוליכים את הקול לתוך מוחך.
כשאתה עושה כך הנך זועק בתוך מוחך. כוון את הזעקה לאל עליון, והיא תפתח את שערי השמים.
וכך תתקרב יותר ל - ה' וכל תפילותיך יתגשמו..

יום טוב מלא בתפילה והתקרבות ל – ה' יתברך

 

 YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

בעניין: ההמתנה לישועה  07.05.2013 למניינם בשעה : 15:42

אפילו נראה, שהישועה באה באיטיות, עדיין עלינו לחכות לה.

שהרי לכל דבר זמן משלו, ועלינו להמשיך ולחכות.

עלינו  לשאת נטל רב בעולם הזה. המפתח הוא להמתין בסבלנות  עד שיושיענו ה' יתברך ולא להרהר אחר דרכיו בכלל. http://www.picshare.co.il/aspj_bigpic.asp?path=D:/hshome/picshare/picshare.co.il/m_pictures/img73254.jpg&width=800&credit=%E2%EC%20%F2%EE%F8%ED&ID=73254

בסופו של דבר הוא יצילנו מכל צרה וצוקה.

עלינו לקיים את דברי חז"ל במובן הפשוט ביותר שלהם ולפתח את ההרגל לומר בכל מצב :

כל מאן דעביד – רחמנא לטב עביד – כל מה שהקב"ה עושה - לטובה הוא עושה!!!

אסור לדחוק את השעה בשום מצב, כי לכל בעיה יש את הזמן המתאים לה לפיתרון, לישועה...

 צריך רק להתאזר בסבלנות ולהמתין ולהמשיך ולקוות כל הזמן... ובמיוחד לדעת ש – ה' לא ישאיר אותנו לבד... ושהוא יושיע אותנו.. בזמן והמקום המתאימים...

יש עניין שיתהפך הכלללל לטובה...!!!!! (דברי רבי  נחמן מברסלב)


יום טוב מלא בישועות ואמונה!

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY


בעניין : קבלת השפע
/ 03.05.2013 למניינם בשעה: 12:15

הקב"ה הוא טוב, וכנאמר (תהילים קמה, ט) "טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו", והנו זן את העולם 

כולו, נותן לחם לכל בשר בחן, בחסד ברווח וברחמים רבים, וכמו שאנו אומרים בברכת המזון, אולם לא תמיד רואים אנו את הטוב של הקב"ה, כמות שהוא באמת טוב, הסיבה לכך פשוטה -

תלוי איזה צינור כל אחד מאיתנו מכין, כדי להוביל את הטוב של הקב"ה עד לביתנו.

גלריית תמונותמאת הקב"ה יוצא רק טוב, מים זכים וטובים, ורק הדבר תלוי בנו - המקבלים.
אם אנו מכינים צינור טוב ונקי וחדש, הרי שישנה ברכה גדולה בכל טיפת שפע שיורדת אלינו מאת האלוקים, אולם אם אנו ח"ו משתמשים בצינור מחורר וסדוק, ישן ומעופש, כמו כן

השפע שיורד אלינו ח"ו מתקלקל ואין בו ברכה.

וכן, עלינו לדעת הצינור שדרכו יורד אלינו השפע הוא - השבּת ! ! !

כפי שנאמר - "לכו ונלכה כי היא מקור הברכה"...
מקור הברכה! מקור הינו סיבת כל 

ההשפעות, והתנאי לקבלת כל השפע וכל ההשפעות הטובות תלוי בשבּת.
שנזכה ליצור צינורות נקיים וקדושים בהם ה' ישפיע עלינו מטובו הגדול בכל מכל כל,

שפע רוחני וגשמי  והכול לעבודתו יתברך.

             
             שבת שלום  
  

 

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

בעניין : איך להגשים מישאלות לב / 02.05.2013 למניינם בשעה: 10:35

כוח התפילה, זה הכוח החזק ביותר, אשר הקב"ה נתן לעם ישראל.
וכמו שמובא בחז"ל: "אל תיראי  תולעת יעקב" ודרשו חז"ל: מה התולעת כוחה בפיה? כך עם ישראל, אין כוחו אלא בפיו  - ע"י תפילה, אפשר להפוך ולשנות כל דבר בחיים.
כיוון שדבר שמשיגים ללא תפילה, זה כמו בניין בלי יסודות.
ואף אם יתפלל האדם ורואה וחושב, שלא נענה, לא יעצור מלהתפלל וכך אמרו חז"ל:
"קווה אל ה' חזק ויאמץ ליבך וקווה אל ה'"...
תתפלל ושוב תתפלל ולא תעצור לרגע קט מלבקש מ - ה' כל צרכיך, שום תפילה לא חוזרת ריקם...! (חזון יאשיהו)

יום טוב..! 

Y
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYY

בעניין : מה לעשות כדי לממש רצונות ומאווים  / 01.05.2013 למניינם בשעה: 12:46


אפשר להשיג הכל ע"י רצון ושאיפה. תרגיל את עצמך להשמיע את דברי רצונותיך בפיך.
התעורר!!!  מגה אנימציות - שעונים להורדה קום והנע את הטוב שבלבך להגות את תשוקותיך ושאיפותיך בתפילה אישית!

התרגל להתגעגע ולכאוב מרוב געגועים אל ה' - בכל עת - ולהביא רצונות אלה על שפתיך.
(מכתב ס"ד) 

אחח... כמה ש - ה' מחכה לתפילותינו.. כמה שהוא מחכה לדיבורינו.. כמה הוא מחכה שנשוב אליו.., כמה ה' יתברך רוצה למלות את רצוננו ושאיפותינו...
והכל תלוי רק בנו... פתחו  את הפה בתפילה והתבודדות ל - ה', כמו שכתוב "פתח פיך ואמלאהו"
ומשם .. השמים הם הגבול..!
יהי רצון שהכאב היחיד שיהיה לנו, זה מגעגועים ל - ה' יתברך..!

יום טוב מלא בתפילות וגעגועים ל - ה' ..! 

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

בעניין : הכרת הטוב ובקשה על העתיד30.04.2013 למניינם בשעה: 09:54

הוֹדֶה על שעבר, שהרי ה' העניק לך חסד כה רב, ובקש על העתיד, שיעניק לך כל חסד. 
בקש ממנו להושיע אותך מכל סבל - פיזי, רוחני וכספי - ושתזכה להכיר בחסדים ובנפלאות שהוא עושה למעננו בכל יום ויום. (מכתב צ"ט)
כּמה חשובה הכרת הטוב !!! וכמה חשוב לדבר איתו יתברך על כל צרכינו ולהכיר שכל מה שהוא עושה עימנו זה חסד וכלום לא מובן מאליו...
שנזכה להודות להלל ולשבח את ה' ושנזכה שהוא יושיע אותנו בכל וישפיע עלינו מטובו הגדול והכל מאוצר מתנת חינם..

יום טוב מלא בבשורות טובות וישועות!!

 

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

בעניין : קדושת האיברים / 29.04.2013 למניינם בשעה: 14:59


קדש את פיך ע"י תפילה ולימוד, את אפך ע"י אורך רוח, את אוזניך ע"י הקשבה לדברי חכמים.

את עיניך ע"י עצימתם  בפני הרע. (לקו"א כא')

רבינו אומר פה דבר גדול... אם ננסה להיכנס לעומקן של דברים נבין למה חשוב לקדש כל דבר, רוחני וגשמי, כל חלק בגופנו, כל חלק מהיצירות המופלאות של הבורא, ולהתרחק מהרע..

יש בכל יהודי  חלק אלוקה  ממעל, בואו ונשמור על טהרתו, בכך שנכניס בו רוחניות, ונחפש איך לקדש אותו לעבודתו יתברך ונשתמש בו נכון וטוב, ונדע להכניס את ה' בכל פרט בחיינו. 

יום טוב מלא בקידוש ה' . . .   

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

בעניין : "הטכניקה" בעבודת הבורא /  25.04.2013 למניינם בשעה:09:55

"הצמיחה הרוחנית משולה לעיתים לנסיעה בדרך הררית.

התנחם בידיעה שירידתך היא רק הכנה לקראת עלייתך. (לקו"א כ"ב)

 לפני כל עלייה ישנה ירידה, רק צריך לשים את המטרה מול העיניים, בלי לפחד..

והמטרה היא -  עבודת ה' באהבה וכנות אמיתית...

הירידה עצמה היא הכנת תשתית לעלייה הבאה אחריה..

צריך לדעת שהעלייה היא בד"כ למקום יותר גבוהה מלפני הירידה, יורדים מדרגה, לוקחים תנופה ועולים שניים..

אז לא להתייאש משום ירידה, להיפך צריך לשמוח גם בזה, ולהתכונן לעלייה הבאה אחריה...  

שנזכה תמיד לעלות מעלה מעלה בקדושה וביראה ושנזכה לעבוד את ה' בשמחה ואהבה אמיתית..


יום טוב מלא בעבודת ה'!


Y
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

בעניין: שבּת  / 26.04.2013 למניינם בשעה: 17:16

השבּת  היא   הנשמה  של כל  ימי השבוע. השבּת נותנת תוכן ומשמעות לכל השבוע. 

'אמר ר' יוחנן משום רשב"י: כל המצוות שנתן הקב"ה לישראל, נתן להם בפרהסיה, חוץ משבּת שנתן להם בצנעא, שנאמר: 'ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם'. מה נתן להם בצנעא? את הנשמה היתרה, דאמר ר' שמעון בן לקיש: נשמה יתרה נותן הקב"ה באדם בערב שבּת, ולמוצאי שבּת נוטלין אותה הימנו, שנאמר: 'שבּת וינפש'. כיוון ששבַת ונסתיימה השבּת ווי אבדה נפש" (מסכת ביצה טז, א).
אשרי מי שיודע לקלוט את קדושתה של השבּת ולהתרומם על ידה למנוחה לקדושה ולטהרה, זוכה לנשום את הנשמה היתירה בשבּת 
והשבּת מרוממת אותו לכל ימי  השבוע


  שבּת שלום ומבורך!

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

בעניין: רצונות והישגים / 21.04.2013 למניינם בשעה:11:00

ה

תחנונים הם עבודה על הרצון.

מצד אחד האדם צריך לרצות ולבקש להיות כמו משה רבנו ורבנו הקדוש (רבי נחמן מברסלב זיע"א), לבקש על הכי גבוהה, ובד בבד הוא צריך לשמוח במיעוט עבודתו במה שהוא זוכה לתקן ולעשות בעולם הזה.

הפניה ל – ה' שאני נשמה יהודית ואני משתוקק לאינסוף כל הזמן, כי ככה אתה בראת אותי, ואני רוצה בכל מאודי  שהיא תתגלה בתוכי לגמרי,  ומצד שני אני מקבל בשמחה מוחלטת את כל הנהגתך איתי בעולם, זו ההכנעה!

ואזי, כשהבקשות שלי באות מההכרה הפנימית הזו שהכול מתנת חינם, הבקשות הם רק תחינה שתוסיף לי עוד חסד לנשמתי. וזה בחינת "אל תעשה תפילתך קבע אלא תחנונים",

להתחנן להתגלוּת אור הנשמה שבי. (מתוך הספר "ממעמקים" של הרב עופר ארז שליט"א)

שנזכה להתגלוּת הנשמה הפנימית במהרה, ונזכה שכל תפילותינו ותחנונינו יתגשמו לטובה במהרה!

            http://img242.imageshack.us/img242/3241/smiley2hb.gif יום טוב!!

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

בעניין : קדושת השבת /19/04/2013 למניינם בשעה: 12:55

בשבת, הכול נידונים לכף זכות. בשבת, גזרות קשות מתבטלות.

1 תמונה לזמני הדלקת נרות.JPGלפיכך, הנקודה הטובה הנמצאת בכל יהודי, אפילו הוא רשע, זורחת בשבת.

הזוהר החדש (בראשית) מגלה לנו, שאין בנמצא חוטא יהודי שאין בו מעשים טובים המרוממים אותו לעולם הבא.

מתי הם מרוממים אותו?! בשבת!! כך מוכתרים הכול בכתר השבת. בדרך זו העירו חז"ל על הפסוק בשיר השירים (א,ה): "שחורה אני" – בימות החול, "ונאווה" – בשבת (מדרש שה"ש).

הנקודה הטובה זורחת בשבת. לכן כל אחד נדון בשבת לכף זכות, ובדרך זו אנשים באמת עולים אל כף הזכות והם מסוגלים לשוב אל ה' בתשובה שלמה.

לכן "שבת" כוללת את מושג ה"תשובה". לפיכך אמרו חז"ל: "כל המשמר את שבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלים לו" (שבת קיח ע"ב).

אגב, הסבר זה מתרץ את שמחת השבת כי רבה. (קדושת שבת רפ"ב) מתוך תורת אזמרה של רבי נחמן מברסלב זיע"א           

שנזכה לשמור שבת כהלכתה ולקדש אותה בתפילה, דיבור ומעשה.

שבת שלום ומבורך!!

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

בעניין: כלי לקבלת התפילות / 18/04/2013 למניינם בשעה: 15:53 

ע"י התפילה מגיעים לאמונה ומה עיקר התפילה?! רחמים ותחנונים.

כל מילה שמדברים עם הקב"ה היא כלי לקבל אור מהקב"ה וזו הדבקות.

הרחמים והתחנונים, הם דרך בה נוכל להיות כלי נכון לקבל את אור ה' יתברך אלינו, ושהתפילות שלנו תתקבלנה.

כאשר פונים ל – ה' בהבנה אמיתית, שהכול זה מתנת חינם, באמת לא מגיע לי כלום! כאשר לא באים בהקפדה או טענה, אלא בהכנעה, שלמרות שאני מאמין באמונה שלמה שהכל לטובה, למרות זאת -  אני מבקש מתנת חינם, כל המציאות שלו היא חסד, זה מפתח גדול לקבלת התפילות...

יום מלא בתחנונים ודיבורים ל – ה',

יום סגולי לקבלת תפילות בע"ה!

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

בעניין : עצה להתחזקות בעבודת ה' יתברך / 17/04/2013 למניינם בשעה:16:30

רבי נחמן אמר: שלעתים קרובות חש כאילו עבודתו הרוחנית רובצת עליו כמשא כבד. 

אך הרבי מצא דרך כיצד להתמודד עם כך כשאמר לעצמו בכל בוקר: עלי להתעלם מיום המחר ומכל ימות המחר שיבואו אחריו – רק היום קיים!   רבי נחמן הבין שמה שמתיש אותנו במיוחד במסענו הרוחני, היא ההרגשה שישנם דברים רבים מדי מכדי שנוכל להספיק ולבצעם. 

228177_74.JPG

במקום זאת, הציע להתרכז אך ורק במטלה העומדת בפנינו ברגע זה.

כך, נוכל להתגבר גם על המכשולים המרתיעים ביותר.

יום טוב מלא בסייעתא דשמיא והתמקדות במטרה.. 

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

בעניין : שיחה עם ה' יתברך / 16/04/2013 למניינם בשעה : 14:02

עשה לעצמך מנהג קבוע להתבודד ולהגות מדי יום ביומו.

בטא את מחשבותיך ורגשותיך הכמוסים ביותר בפני האלוקים בכל יום, בשפה בה אתה חש בנוח. (לקו"ת צ"ו)

ה', שומע בכל רגע ובכל זמן, http://www.levhadvarim.com/images/articles_pix/alone_b-play.jpgבכל שפה ואפילו בלי מילים. הוא היחיד שיכול לעזור בכל התחומים.

מה יותר טוב מאבא שהוא  - הרופא הכי גדול, השדכן הכי גדול, העשיר הכי גדול, אבא שהוא מוכשר בכל תחום ויכול להשפיע שפע גדול על כל יהודי בכל רגע...

רק נראה נכונות, נפתח את הפה ו – ה' יושיע...!

יום טוב מלא בשמחות וישועות!!

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

בעניין : קירבת ה' יתברך /  07/04/2013   למניינם בשעה: 12:54

אף אדם איננו אוהב להכיר בחולשותיו, אבל דווקא הם עשויים ליצור עבורו את הקשר העמוק ביותר עם אלוקיו. המקומות בהם אנו מסתדרים לבד, טובים, ואוחזים במושכות, הם המקומות בהם לעולם לא נחוש תלותיים וזקוקים.

את הקשר העמוק והיסודי ביותר עם ההשגחה העליונה נוכל ליצור דווקא מהמקומות בהם אנו חשים בלתי מסוגלים.

בואו נתקרב ל – ה' ונראה לו שאנחנו אוהבים אותו וזקוקים לו בכל מצב ולא נחכה לנפילה בשביל להתקרב ליוצרנו...

יום טוב בלי חולשות ומלא בהתקרבות לבורא!!


YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

עוד בעניין השבת : / 05/04/2013למניינם בשעה : 15:38

פועל מתמסר לתפקידו ובעל מלאכה למלאכתו. עבודה אמיתית דורשת מסירות נפש.

אתה מכניס כוחות ותולה תקוות בעבודה והתחושה היא כאילו הוצאת את הנשמה. בסיומו של כל יום עבודה, אתהה מוכרח לקבל את נשמתך בחזרה. הדבר הזה קורה בשעה שהתוצאה משביעה את רצונך, מעניקה לך את התחושה שהמאמץ היה שווה. לרגעים הללו קוראים  - שבת.

שנזכה לשבות ולקדש ולהלל את שמו של הבורא ולהוסיף קדושה לנשמה היתרה שחזרה!!!

שבת שלום ומבורך!!

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

בעניין :  השבת / 04/04/2013 למניינם בשעה : 09:06

בששת אלפי השנים האחרונות, העולם מצוי בתהליכי תיקון. זו הסיבה שתמיד נרגיש כמו על פיגום באתר בנייה, באמצע תהליך.  

הנס שלנו היא השבת.  זו קפסולה קסומה של שלמות שאיננה תלויה בשום אופן בסביבה. כשהשבת מופיעה, האבק והזיעה, הבלגאן ואי הסדר נשארים למטה, בעולם הממתין לתיקונו, השבת מצויה באטמוספרה אחרת ושום רקע סביבתי לא ישפיע עליה.

יום חמישי לשבת טוב....!  


YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

 בעניין : הנשמה והגוף / 03/04/2013 למניינם בשעה : 20:08

עולם נעלם – אמר האר"י הקדוש: ונקרא האדם עולם מלשון העלם, כי הנשמה מתעלמת בתוכו, ונמצא שגוף האדם נקרא עולם. וזה שאמרו, "כי הולך האדם לבית עולמו, כי לכל צדיק יש עולם לפי כבודו, והוא הלבוש שעשה לעצמו במצוות, לכן לכל אחד ואחד נותנים את שלו, מה שתיקן לעצמו.

שנזכה ללבוש מהודר ביותר...!

ערב טוב...!

 YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 


בעניין: הנס שהתרחש בליל שביעי של פסח
 / 
31/03/2013 למניינם בשעה: 12:36

נס הישועה הפלאית התרחש בליל שביעי של פסח. בני ישראל יצאו זה עתה ממצרים, מייחלים ומקווים שסוף סוף נחלצו מהרדיפות, מהעינויים ומעבודת הפרך, והנה המצרים עדיין רודפים אחריהם.

הים לפניהם, המצרים מאחוריהם והמדבר סוגר עליהם מהצדדים.

במצוקתו מתלבט העם, כדברי המדרש, בין התאבדות בים לבין כניעה, בין מלחמה במצרים לבין

תפילה למרומים בזעקה חסרת אונים ומעש. איש לא שיער כי הישועה תבוא לפתע, בדרך ניסית, על ידי בקיעת הים והליכה בתוכו. 

אבל דווקא הבלתי צפוי הוא שהתחולל בזכות האמונה של עם ישראל ובטחונו ב – ה' אלוקיו.

שביעי של פסח הינו שעת הכושר ועת רצון לבקש ולהתחנן לקב"ה על הפרט ועל הכלל ובעיקר שימהר לשלוח לנו את משיחו, יבוא ויגאלנו גאולת עולמים, ונשמח יחדיו בשמחת הגאולה השלמה.

כתוב בספרים הקדושים כי שלושה דברים קשים כקריעת ים סוף, זיווגו, פרנסתו ובריאותו של האדם... עם תפילה לבורא העולם ואמונה שהישועה תגיע, ה' יקרע גם לנו את ים סוף הפרטי שלנו, כל אחד לפי צורכו.

                                                ח ג    ש מ ח ! ! ! !   

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

בעניין שמירת השבת / 29/03/2013 למניינם בשעה : 13:58

שמירת השבת חשובה כל כך, כיוון שהיא עדות לאמונה כי הקב"ה ברא את העולם.

"ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ". השבת היא הסימן. כמו שהקב"ה שבת מיצירתו ביום השביעי, כך כאשר אנחנו שובתים ממלאכתנו ביום השביעי אנו מעידים למעשה שהקב"ה הוא ברא את העולם, ולא כפי שרבים חושבים שהעולם נוצר מאליו.

איננו מצהירים זאת במילים בלבד, שהרי לדבר זה דבר קל. השבת דורשת מאיתנו את ההצהרה בפועל: לשבות ממלאכה. רק היעדר יצירה היא העדות הנאמנה על בריאת העולם.

לכן מובן מדוע השבת יקרה וחשובה כל כך ביהדות, שכן בחילול שבת האדם מכריז למעשה שאינו מאמין בבריאת העולם.

המסר החשוב הזה,  הטמון בשמירת השבת, מלווה גם את בניית המשכן. משה מורה לבני ישראל לחדול מההתעסקות בצרכי המשכן בשבת, מכיוון שיש ערך חשוב יותר מבניית המשכן: האמונה הבסיסית בבריאת העולם.

זהו הערך הבסיסי ביותר שעל היהודי להאמין בו. לכן כאשר מצווה משה את בני ישראל על בניית המשכן, הוא מקדים ומזהיר אותם שלא לפגוע בקדושת השבת, אפילו לצורך בניית בית ה'.  

ואם כך הם הדברים לגבי בניית המשכן, קל וחומר אנחנו, שעסוקים אנו בענייני העולם במהלך כל השבוע, נתחזק בשמירת השבת וניצוק בה את התכנים הרוחניים הראויים לה.

 

שבת שלום ומבורכת מלאה באמונה תמימה ב – ה' יתברך...!

YY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

 המלצה

גל – אור היקרה:

תודה רבה לך על הטיפול החם והמסור

והתעקשת אפילו שיגמר הטיפול, לעזור

לי תמיד.

תודה רבה רבה לך ולבורא עולם על

ההשגחה הפרטית ששלח אותך לחיי:)

                         ליהי
 


רבות בנות בנו אתרים ואת " עלית על כולנה

יישר כוח על פועלך לזיכוי הרבים
באתר מלא תוכן שהינו מעניין,
מחזק,מעודד ומשמח!!!

ממליצה לכל אחד ואחת להיעזר בו
לעבודת ה' ב-ש-מ-ח-ה......

נוכחתי לראות כי רבות בנות בנו
אתרים ומבחינתי  " את עלית על כולנה..."

                       אסתר

לאור – העין השלישית

תודה רבה מעומק הלב צדיקה על הכללללללללל 

                             ש.

גלאור המקסימה!

כשמך כן את.. גל של אור.. שופעת אהבה ואור ללא מחסור!

פניתי אלייך כשאני לגמרי באפילה, דואגת וחולה..

מייד כשראית באיזו מצב נמצאתי באהבה ודאגה אין קץ מזור שלחת לי...

כשנוכחת שאין באפשרותי לשלם במעות לרגע לא חששת מפני הבאות.. התקשרת דאגת התעניינת

ואותי רצית להושיע .. מי ייתן שבורא עולם שפע עלייך ישפיע!!

שתזכי עוד לסייע ולעשות ואשמח שאותי תזכירי בתפילות :)

ה... בת - חנה

גל – אור שבת – שלום 

תודה על העזרה והתמיכה, תודה שאת תמיד שם

בשביל להקשיב ולייעץ על כל דבר ודבר,

מקווה בעזרת ה' שהכל יהיה בסדר בסיום

התהליך שהתחלנו :) .. ושנזכה לבשורות

טובות והמון חיוכים.. ואמונה שלימה

וחיים בריאים ותקינים 

                            ettior 

לאור העין השלישית:

אין סוף תודות, על אוזן קשבת תמיד,

על אמפטיה  וטוב לב שלך שאין לו גבולות.

הצלת את חיי כפשוטו!!! ממליץ בחום

                   אחיקם ה. - חיפה

 

לגל – אור היקרה

כל – כך הרבה יראת שמים, נעימות ועדינות

נפש יש בך.

שהקדוש ברוך – הוא יברך אותך בכל – טוב

מעומק הלב ומיליוני תודות על כל העזרה עם הבת.

                  פיניש א. - פריז

אור העין השלישית

אתר מושקע ביותר, מלא בתוכן מעניין,מחזק,מחכים  ומשמח. ברכה והצלחה לבעלת האתר.

מומלץ ביותר

                    יוסף ט.

לאור העין השלישית

 המלצה חמה ותודה

                נועה

לאור המקסימה

"לאור העין השלישית",תודה על העזרה ועל הטוב לב שלך.

עזרת לי המון את שליחה של הקדוש ברוך הוא.

את אישה נעימה,עוזרת תומכת מקשיבה ומקסימה.

תודה רבה על הכל ושהשם יחזיר לך בטוב ורק טוב

 ושמחה ובריאות וכל השפע והישועות

 ישכנו אצלך ובני משפחתך בע"ה.

באהבה גדולה מורן:)

 

 

 

                                                           
   
                                                                               
HolyClock.com
logo בניית אתרים